Poświęcenie figury św. Jana Pawła II

W niedzielę, 27 czerwca oficjalnie odsłonięto i poświęcono pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II stojący na skwerze obok siedziby Urzędu Gminy Rokietnica. Figura przedstawiająca postać Wielkiego Polaka czekała kilka miesięcy na uroczyste poświęcenie. Opóźniały je ograniczenia związane z pandemią.

 

Postać św. Jana Pawła II stoi w centrum placu położonego w centrum miejscowości. Niedzielna uroczystość była podsumowaniem kilkuletnich planów stworzenia miejsca rekreacyjnego. Skwer powstały w miejscu, gdzie kiedyś stał młyn, nosi imię Ojca Świętego.

W uroczystości uczestniczyli reprezentanci lokalnej społeczności oraz przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarnych oraz służb mundurowych. Pomnik poświęcił ks. dziekan Jacek Chochołek, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja Biskupa i MB Częstochowskiej w Rokietnicy.

erka/Fot. fb