Pomysł na wagę 25 tysięcy

Już wkrótce ruszy kolejna edycja budżetu obywatelskiego na terenie gminy. Na pomysły mieszkańców przeznaczone zostało 25 tys. złotych.

 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gać z 16 sierpnia, na budżet obywatelski 2023 zaplanowana została kwota 25 tys. zł i tyle też maksymalnie może wynosić koszt realizacji zgłaszanego projektu. Propozycje projektów do zrealizowania może zgłaszać każdy mieszkaniec gminy Gać. Zgłaszanie projektów możliwe jest na trzy sposoby: osobiste złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w sekretariacie Urzędu Gminy Gać lub przesłanie go pocztą tradycyjną lub e-mailową. Formularz zgłoszeniowy musi mieć dołączoną listę zawierającą podpisy mieszkańców w liczbie co najmniej 4 osób. Mieszkaniec gminy Gać może wyrazić poparcie dla więcej niż jednego projektu zgłaszanego do budżetu obywatelskiego.

Według harmonogramu, zgłaszanie projektów ruszy 27 września i potrwa do 10 października. Jest więc jeszcze kilka dni, by zastanowić się, co można zaproponować do realizacji, z czego mogliby skorzystać mieszkańcy gminy, czy najbliższej okolicy.

Głosowanie odbędzie się od 18 do 28 października. Wyniki powinniśmy z kolei poznać 4 listopada.

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Gać.

DP