Pomnik potrzebuje remontu

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o planach związanych z przeworskim rynkiem. Mieszkańców interesuje, czy stojący tam pomnik króla Władysława Jagiełły doczeka się remontu w prawdziwego zdarzenia.

 

Pomnika obecnie nie można niestety nazwać wizytówką rynku, mimo że stoi w centralnej jego części, a tuż obok znajduje się ratusz i ławeczki, gdzie można usiąść i odpocząć. Czas zrobił swoje z kamienną figurą króla, w kilku miejscach postumentu widać ubytki, pomnik zanieczyszczają też swoimi odchodami ptaki. Czy doczeka się remontu? Zastępca burmistrza Miasta Przeworska Wojciech Superson potwierdza bez wahania, że plany remontu pomnika są.

Z uwagi na indywidualny wpis pomnika króla Władysława Jagiełły w rejestr zabytków ruchomych województwa podkarpackiego pod numerem B-607, opracowany został przez konserwatorów dzieł sztuki Anetę i Macieja Filip „Program konserwacji i restauracji pomnika króla Władysława Jagiełły na Rynku w Przeworsku”. Dokument ten określa stopień zachowania pomnika oraz zakres prac konserwatorskich zmierzających do odnowy struktury kamiennej postaci króla, jak również murowanego postumentu i metalowej tablicy inskrypcyjnej. Decyzją konserwatora zabytków planowane prace z uwagi na strukturę materiału z jakiego pomnik jest wykonany, muszą zostać wykonane przez konserwatora zabytków. Pozostaje tylko znaleźć środki finansowe i ustalić termin prac z konserwatorami – dodaje W. Superson.

 

Przypomnijmy, że pomnik został wzniesiony z okazji obchodów 500-lecia Bitwy pod Grunwaldem w 1910 r. z inicjatywy mieszkańców miasta. To właśnie Władysław Jagiełło nadał w 1393 r. prawa miejskie Przeworskowi. W czasie okupacji niemieckiej pracownicy miejscy ukryli posąg, który po wyzwoleniu wrócił na swoje miejsce w 1960 r.

DP/fot. DB