Podpisano umowy na kolejne inwestycje w Gminie Jarosław

Wójt Gminy Jarosław w ostatnim czasie podpisała umowy, dzięki którym zrealizowane zostaną kolejne inwestycje, ułatwiające funkcjonowanie mieszkańcom. Wybudowany zostanie fragment chodnika, powstanie oświetlenie uliczne oraz zostaną wyremontowane drogi gminne.

 

Umowa na oświetlenie uliczne w Surochowie

Niebawem rozpoczną się prace przy inwestycji pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Surochów. 8 czerwca została podpisana umowa na wykonanie tego zadania. W ramach inwestycji na długości 840 metrów postawionych zostanie 22 słupy oświetleniowe i założonych zostanie 25 opraw oświetleniowych LED. Inwestycja jest prowadzona z faktu likwidacji oświetlenia przez PGE. Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELEKTROSPRZĘT, za kwotę 423 565,73 zł brutto. Prace powinny zakończyć się do końca lipca br.

 

Podpisana umowa na budowę chodnika w Muninie

Niebawem ruszy budowa chodnika na ul. 3 Maja w Muninie. 13 czerwca została podpisana umowa na wykonanie inwestycji z wykonawcą, którym będzie Firma Handlowo-Usługowa „Kostar” Artur Kosteczko. Planowana inwestycja mieści się w pasie drogowym, poprowadzi prawą stroną, od Szkoły Podstawowej w kierunku Jarosławia, do przejścia dla pieszych przy ul. Zbożowej. Całość będzie liczyła 440 metrów i będzie kosztowała niemal 400 tys. zł. Prace zostaną ukończone do końca sierpnia br.

 

Remonty na drogach w Gminie Jarosław

6 czerwca została podpisana umowa w ramach zadania: Remonty cząstkowe nawierzchni utwardzonych na drogach w Gminie Jarosław. W ramach robót wykonane zostaną cząstkowe remonty, zlikwidowane wyboje, ubytki, odbicia mechaniczne. Łącznie na terenie całej gminy nastąpi naprawa blisko 750m2 nawierzchni. Wykonawcą zadania będzie: Zakład Budowy Dróg i Transportu Sebastian Babiś, za kwotę: 206 894,37 zł. Prace rozpoczną się niebawem, zakończą zaś w lipcu br.

MP