Plenerowy spektakl z historią w tle

W niedzielę 3 września, na terenie zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zarzeczu odbył się wyjątkowy i niezwykle wzruszający spektakl plenerowy pt. „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”.

 

Widowisko, które wyreżyserował Rafał Sawicki, a scenariusz napisała jego żona Marta, przybliżyło licznie zebranej publiczności historię walki o niepodległość prowadzonej przez żołnierzy Armii Krajowej na terenie ziemi przeworskiej w czasie II wojny światowej. Zostało też wzbogacone o elementy tradycji i obrzędów weselnych regionu. W historii, w której znalazły się wątki z życiorysu płk. Wojciecha Szczepańskiego, nie zabrakło przedstawienia młodzieńczych ideałów, nieszczęśliwej miłości przerwanej przez śmierć, wreszcie tęsknoty za normalnym życiem, bez konieczności ciągłej walki i nasłuchiwania, czy wróg nie nadchodzi. W sztukę tradycyjnie już jako aktorzy zaangażowali się mieszkańcy gminy Zarzecze oraz okolic.

Organizatorami wydarzenia byli Wójt Gminy Zarzecze oraz Centrum Kultury w Zarzeczu, przy udziale partnerów: Starostwa Powiatowego w Przeworsku, Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach, Środowiskowego Domu Samopomocy w Zalesiu z filią w Łapajówce oraz Muzeum w Przeworsku-Zespół Pałacowo-Parkowy.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura-Interwencje. Edycja 2023.

DP