Pierwszy kongres mediatorów szkolnych

W piątek, 15 marca 2024 roku w Zespole Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu odbył się I Regionalny Kongres Mediatorów Szkolnych i Rówieśniczych.

 

– Celem kongresu była prezentacja metod rozwiązywania sporów, prezentacja dorobku Szkolnych Klubów Mediatorów Rówieśniczych ZSSiB, oraz integracja środowiska mediatorów rówieśniczych – mówią organizatorzy tego wydarzenia.

Podczas kongresu mediatorzy ZSSiB przedstawili symulację mediacji. Następnie odbyły się warsztaty dla młodzieży z zakresu komunikacji w oparciu o gry komunikacyjne angażujące metody uczenia myślenia, empatii i współpracy. Zwieńczeniem wydarzenia były warsztaty dla młodzieży z zakresu mediacji rówieśniczych prowadzone przez certyfikowanych mediatorów.

W kongresie uczestniczyli: Dorota Nowak-Maluchnik, podkarpacki kurator oświaty,

Wiesław Pałka, prezes Podkarpackiego Centrum Mediacji, Lucyna Małek-Adamiak, starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Rafał Żelazo, inspektor ochrony danych osobowych Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Marta Kurpiel, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Magdalena Leżucha, dziekan Wydziału Humanistyczego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu oraz dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie z 24 placówek oświatowych.

 

Opr. EK, fot. ZSSiB