Pamiętali o więźniach KL Auschwitz

14 czerwca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Tego dnia minęło też 80 lat od pierwszego transportu więźniów do KL Auschwitz, w którym znaleźli się mieszkańcy ziemi jarosławskiej, a wśród nich uczniowie Szkoły Budowlanej w Jarosławiu.

 

W programie obchodów skróconych z powodu pandemii koronawirusa, znalazła się m.in. wspólna modlitwa w intencji ofiar, a także krótkie wystąpienie Andrzeja Tokarza, syna Kazimierza Tokarza – więźnia o numerze obozowym 282 oraz dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Dariusza Iwaneczki. Przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicami pamiątkowymi umieszczonymi na budynkach dworca PKP oraz Powiatowego Urzędzie Pracy, gdzie mieściła się siedziba gestapo w czasie II wojny światowej. Świadek tamtych wydarzeń, Kazimierz Kopeć, przeciął symboliczną wstęgę w pomieszczeniach piwnicznych budynku mieszczącego dziś Powiatowy Urząd Pracy, a w czasie II wojny światowej areszt i miejsce kaźni. Obecnie utworzono tam szczególne miejsce pamięci z okolicznościową wystawą.

Uroczystości zorganizowali: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu oraz Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić przeszłość dla przyszłości”.

DP/UM Jarosław