Pamiętają o poległych

W niedzielę, 19 września odbył się Apel Poległych w 82. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Uroczystości w Gminie Przeworsk organizowane są od ponad 20 lat przez lokalną społeczność. Od ponad 4 lat w organizację Apeli włącza się Wójt Gminy Przeworsk oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku.

 

Uroczystość rozpoczęła się montażem słowno-muzycznym przygotowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jana Balickiego w Ujeznej. Następnie została odprawiona Msza św. w intencji ojczyzny, której przewodniczył ks. Kazimierz Jarema, proboszcz parafii. Po eucharystii, na cmentarzu parafialnym, przy asyście honorowej którą wystawił 14. Dywizjon Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza w Jarosławiu pod dowództwem por. Damiana Burego, odbył się Apel Poległych. Odczytał go ppor. Marcin Kołodziej, po czym żołnierze oddali salwę honorową. Przy grobie Nieznanych Żołnierzy zostały zapalone znicze i złożone kwiaty.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił wójt gminy Daniel Krawiec, który podkreślił że dla Polaków historia to coś więcej niż tylko fakty z przeszłości. To pamięć należna naszym rodakom za ich bohaterstwo i szacunek dla ich dokonań. To też pielęgnowanie wartości, które decydują o naszym człowieczeństwie, by nigdy do takich zbrodni już nie dochodziło. Wójt podziękował też mieszkańcom wsi Ujezna za to, że od wielu lat pamiętają o bohaterach II wojny światowej.

W uroczystości udział wzięli: Tadeusz Chrzan – poseł na Sejm RP, ppłk Wojciech Drapała – dowódca 14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza wraz z kompanią honorową, Marcin Zaborniak – dyrektor generalny PUW w Rzeszowie, Wiesław Bukowski – członek Zarządu Powiatu Przeworskiego oraz przedstawiciele biura Senatora RP Mieczysława Golby – Magdalena Stecko i Marcin Malinowski.

Zwieńczeniem wydarzenia było uroczyste posadzenie Dębu „Major” oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej 20. rocznicę wrześniowych uroczystości w Ujeznej.

 

DP/GOK Przeworsk