Owocna współpraca

Już piąty rok strategiczna spółka Skarbu Państwa Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. sprawuje patronat nad procesem kształcenia w zawodzie technik gazownictwa, realizowanym w Zespole Szkół Budowlanych w Jarosławiu oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu.

 

– Bogaty program współpracy w ramach patronatu pozwolił na przeprowadzenie bardzo wielu ciekawych i użytecznych działań, zwiększających atrakcyjność procesu kształcenia oraz sytuujących go na realnych stanowiskach pracy przyszłych techników gazownictwa – mówią w CKP. Część zajęć praktycznych zrealizowano w obiektach infrastruktury spółki lub spółek współpracujących: tłoczniach i rozdzielniach gazu, magazynach gazu, stacjach redukcyjno-pomiarowych, kopalniach i laboratoriach a także w miejscach budowy nowych gazociągów. – Niestety, pandemia ograniczyła taką formę zajęć – tłumaczą nauczyciele CKP. Pracownicy spółki prowadzili z uczniami zajęcia dotyczące najnowszych technologii wydobywczych i przesyłowych. Spółka sfinansowała dwa kursy na uprawnienia spawacza oraz doposażenie pracowni zawodowych i biblioteki. Najlepszym uczniom w zawodzie wręczono jednorazowe stypendia naukowe, nagrody rzeczowe i listy gratulacyjne. W tym roku jeden z absolwentów rozpocznie płatny, roczny staż w firmie Gaz-System. W ciągu pięciu lat współpracy spółka przekazała kwotę ponad 40 00 zł, przeznaczoną na sprzęt, materiały i narzędzia oraz nagrody (w bieżącym roku – 18 000 zł – przyp. Red).

Opr. tst