Absolutorium przy 4 wstrzymujących się

Rada Powiatu Jarosławskiego udzieliła wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2020 Staroście Jarosławskiemu i Zarządowi Powiatu. Wotum zostało udzielone przy 15. głosach za i 4. wstrzymujących się. W przypadku absolutorium było to 14. głosów za, 4. radnych wstrzymało się. Sesja odbyła się w ubiegłym tygodniu już w trybie stacjonarnym.

 

– Wotum zaufania było efektem przedstawienia radnym i przyjęcia przez nich Raportu o stanie Powiatu Jarosławskiego za rok 2020. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Jarosławskiego to z kolei konsekwencja zaaprobowania przez radnych sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Powiatu. Pozytywną opinię w tej mierze wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Powiatu – informuje Konrad Sawiński z jarosławskiego starostwa.

Po głosowaniu starosta jarosławski Stanisław Kłopot podziękował za uchwalenie absolutorium, ale także za rok ciężkiej pracy Rady Powiatu. – Dziękuję klubowi radnych PiS z przewodniczącym Markiem Kucabem na czele, jak również dziękuję wszystkim radnym za każde słowa uwagi czy krytyki, które sobie cenimy, bo taka jest rola opozycji. Chcę podziękować również Skarbnik Powiatu, która jest prawdziwym strażnikiem budżetu i wszystkim pracownikom jarosławskiego starostwa i jednostek organizacyjnych – mówił starosta.

Na sesji absolutoryjnej radni zadecydowali m.in. o realizacji kolejnych inwestycji drogowych, we współpracy z samorządami gminnymi. Chodzi o przeznaczenie 2 mln 355 tys. zł na drogi: Ryszkowa Wola – Laszki, Bobrówka – Wysock, budowę chodnika w Łowcach, przebudowę dróg w gminie Pruchnik:– Rzeplin, Świebodna, Hawłowice oraz opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Radymno – Chałupki Medyckie.

 

erka