Odsłonięto tablice z nazwami rond

W poniedziałek, 14 czerwca na Placu Mickiewicza odsłonięte zostały tablice z nazwami rond.

 

Pod koniec kwietnia Rada Miasta Jarosławia nadała nazwy dwóm sąsiadującym ze sobą rondom. Większe otrzymało imię Profesora Jana Haftka, a mniejsze Burmistrza Adolfa Dietziusa.

Uroczyste odsłonięcie tablic odbyło się w poniedziałek przed południem.

– Jest to dla nas wyjątkowy czas, abyśmy przy różnego rodzaju nowych inwestycjach, powstających ulicach, placach mogli uhonorować osoby zasłużone dla naszego miasta – mówił burmistrz Waldemar Paluch, dziękując wszystkim zaangażowanym w budowę rond oraz wnioskodawcom nadania imion.

Ronda poświęcił ks. prał. Andrzej Surowiec, archiprezbiter jarosławski. W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele władz, duchowieństwa, radni, pomysłodawcy nadania imienia, bliscy patronów oraz mieszkańcy.

Po odsłonięciu tablic uczestnicy uroczystości przenieśli się do JOKiS, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.