Piknik ekologiczny z andrzejkowym akcentem

29 listopada w Szkole Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Rozborzu odbył się piknik ekologiczny pt. ,,Wypaśna edukacja”. Projekt realizowany jest przez OSP Gorliczyna, na terenie gminy Przeworsk. Na ten cel przyznano dotację w wysokości 30 000 zł z budżetu województwa podkarpackiego, w ramach konkursu w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – programu ,,Podkarpacki Naturalny Wypas III”. Dzięki pozyskanej dotacji została stworzona edukacyjna gra ekologiczna dla dzieci.

 

Piknik ekologiczny był połączony z zabawą andrzejkową. Najmłodsi uczestnicy mogli skorzystać z wielu zabaw i animacji m.in. dojenia ekologicznej krowy i zrobienia zdjęć w fotobudce. Ciekawostkami o życiu pszczół podzielił się z dziećmi pasjonat pszczelarstwa Paweł Dzień. Była okazja do degustacji miodów, wyrobów mlecznych oraz innych smakołyków. Na scenie zabrzmiały piosenki o tematyce ekologicznej. Gwiazdą był znany wokalista Mateusz Mijal.

Dzień był okazją do podsumowania projektu i elementów działań promocyjnych. Gra ekologiczna ma na celu zwiększenie wiedzy o zasobach przyrodniczych, walorach krajobrazowych województwa i podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Prowadzone są działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży związane z ochroną różnorodności biologicznej, w tym gatunków owadów zapylających oraz z zakresu szkodliwości roślin inwazyjnych, sposobów ograniczenia ekspansji tych roślin w gospodarce pasterskiej i pasiecznej – mówią nauczyciele z SP Rozbórz.

Organizatorami pikniku byli: Szkoła Podstawowa w Rozborzu, Centrum Usług Wspólnych gminy Przeworsk, Koło Gospodyń Wiejskich z Rozborza, sołtys wsi Mieczysław Chlebuś strażacy z OSP Gorliczyna i Rozbórz, Rada Rodziców, nauczyciele i pracownicy szkoły, Centrum Integracji Społecznej w Chałupkach, a także radni i pracownicy gminy Przeworsk.

DB/Fot. SP Rozbórz