Kolejne drogi zostaną przebudowane

W drugiej połowie kwietnia podpisane zostały umowy na przebudowy kolejnych dróg.

 

Dzięki Rządowemu Funduszowi POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych możliwa będzie przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu jarosławskiego. Mowa tu o: ul. Podzamcze w Jarosławiu, ul. Rybackiej w Jarosławiu oraz drodze powiatowej Laszki – Tuchla – Wielkie Oczy w miejscowości Laszki

Inwestycje w 95% zostaną sfinansowane z programu POLSKI ŁAD, 5% natomiast to wkład własny Powiatu Jarosławskiego. Całkowita wartość wyżej wymienionych inwestycji została oszacowana na kwotę przekraczającą 2 mln zł. 18 kwietnia umowę na wykonanie tych zadań podpisał Paweł Tworek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg oraz Małgorzata Sobczak-Babiś, prezes Zarządu firmy, która będzie wykonywała to zadanie. Obecni byli także: Mariusz Trojak, wicestarosta jarosławski, Krzysztof Cebulak, członek Zarządu Powiatu Jarosławskiego, radni: Barbara Stawarz i Kamil Dziukiewicz, a także Marcin Babiś z firmy „Swoboda”.

Zakres prac na ul. Podzamcze oraz ul. Rybackiej obejmuje m.in. rozebranie i odtworzenie części istniejącego chodnika i wybranych zjazdów, frezowanie istniejącej nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni (warstwa ścieralna o gr. 4 cm), czy odtworzenie oznakowania pionowego. Natomiast prace przy drodze powiatowej Laszki – Tuchla – Wielkie Oczy w miejscowości Laszki będą dotyczyły: karczowania zagajników, frezowania istniejącej nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy oraz

wykonania nowej nawierzchni (warstwa ścieralna o gr. 5 cm). Termin wykonania tych trzech zadań (według umowy) przypada na koniec III kwartału tego roku.

Kilka dni później, bo 25 kwietnia podpisana została również umowa na wykonanie drogi powiatowej Gorliczyna-Wólka Pełkińska. Zadanie wykona ta sama firma. Jest to inwestycja ważna dla społeczności, ponieważ stanowi połączenie pomiędzy dwoma powiatami (jarosławskim i przeworskim). Jest to skrót dla mieszkańców Wólki Pełkińskiej pracujących w powiecie przeworskim, stanowi również bezpośrednie połączenie drogi krajowej DK 77 z autostradą A4. Dzięki realizacji tej inwestycji dokończona zostanie wymiana całej nawierzchni tej drogi (przed dwoma laty wyremontowano odcinek od drogi krajowej do cmentarza). Obecna przebudowa (340 mb drogi od granicy powiatu do cmentarza) obejmie poszerzenie drogi z 5,0 do 5,5 m, wymianę nawierzchni jezdni (4 cm warstwy wiążącej, 4 cm warstwy ścieralnej), wyrównanie i wzmocnienie poboczy oraz oczyszczenie rowów z namułu.

Czas na wykonanie zadania to 40 dni. Inwestycja finansowana będzie w 50% przez Powiat Jarosławski oraz w 50% przez Gminę Jarosław. Jej wartość wynosi: 345 tys. zł

EK, fot. org.