Nowy samochód dla OSP w Jagielle

Gmina Tryńcza stale poszerza zaplecze ratownicze w jednostkach OSP na terenie gminy w potrzebny sprzęt, jak również zakup nowych samochodów bojowych.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Jagielle wzbogaciła się nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault Master. Jednostka OSP pozyskała dotacje w kwocie 400 tys. zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Promesę odebrał prezes OSP w Jagielle, dh Janusz Kornafel oraz komendant gminny Związku OSP RP w Tryńczy dh Leszek Flak. Przekazaną promesę zapewniło jednostce OSP dofinansowanie ze środków z budżetu Gminy Tryńcza w kwocie 200 tys. zł, 100 tys. zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji/Komendy

Głównej PSP w Warszawie, 100 tys. zł z WFOŚiGW/Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

DP/UG Tryńcza