Nowy dowódca jarosławskich terytorialsów

Podpułkownik Paweł Brzęk, dotychczasowy dowódca stacjonującego w Jarosławiu 34. Batalionu Lekkiej Piechoty wchodzącego w skład 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej przeszedł na emeryturę jego obowiązki przejął podpułkownik Marcin Piętnik.

 

Jak zapewnia kpt. Witold Sura, rzecznik prasowy 3. PBOT nowy dowódca to doświadczony oficer o szerokim zakresie wiedzy w dowodzeniu i zarządzaniu podległym personelem. Sprawdził się też praktycznie w misjach zagranicznych. Ppłk M. Piętnik skończył Wojskową Akademię Techniczną. Wykształcenie uzupełniał w Akademii Obrony Narodowej i Akademii Sztuki Wojennej. Przebywał dwukrotnie na misji stabilizacyjnej PKW ISAF w Afganistanie oraz UNIFIL w Libanie. Służył w jednostkach zlokalizowanych w Bydgoszczy i Krakowie. Ostatnio zajmował stanowisko zastępcy dowódcy jarosławskiego batalionu – szefa sztabu.

erka/Fot. 3. PBOT, Paulina Lęcznar