Nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny w COM

Pacjenci Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu mogą już korzystać ze sprzętu PABLO. Jest to nowoczesny system umożliwiający ocenę i rehabilitację pacjentów z uszkodzonymi funkcjami motorycznymi. Pomaga ono m.in. pacjentom po przebytym udarze mózgu, urazach rdzenia kręgowego, SM, czy urazach mięśniowo-szkieletowych.

 

– System PABLO pozwala na uzupełnienie tradycyjnej rehabilitacji ruchowej o nowoczesne i angażujące pacjenta ćwiczenia. Jest to kompaktowy zestaw do interaktywnej terapii ruchowej – mówi Anna Ciećkiewicz, kierownik Pracowni Rehabilitacji Leczniczej i Pracowni Usprawniania Leczniczego. Nowoczesny sprzęt zakupiony przez jarosławski szpital pracuje już z pacjentami. Na system ten składa się kilka kontrolerów z czujnikami ruchu, które otwierają przed pacjentami szereg zadań i gier ruchowych, połączonych w nowoczesny i motywujący system elektroniczny. System opiera się na wizualnym pokazaniu ruchów pacjenta, dzięki czemu widzi on swoje cele i działania. A urządzenie dba nie tylko o wzmocnienie ruchów, ale także o rozciąganie ich zakresu.

– Codziennie pracujemy nad celem, jakim jest poprawa niezależności i jakości życia ludzi. Wykorzystując najnowocześniejsze technologie, takie jak robotyka, technologia sensoryczna, wirtualna rzeczywistość i grywalizacja, pacjenci intensywniej i motywująco prowadzeni są przez proces rehabilitacji – podkreśla A. Ciećkiewicz. Obecnie nowoczesny sprzęt wspomaga rehabilitację pacjentów Oddziału Neurologicznego COM. W przyszłości system ma zostać rozbudowany, co umożliwi korzystanie z niego nie tylko pacjentom przebywającym na oddziałach szpitalnych, ale także pacjentom ambulatoryjnym, zgłaszających się ze skierowaniem do Pracowni Rehabilitacji Leczniczej COM, przy ul. Kraszewskiego 17A w Jarosławiu. – Jest to część większego planu rozwoju rehabilitacji szpitalnej. Zamierzamy wyodrębnić i odpowiednio wyposażyć trzy pracownie, które służyć będą poszczególnym oddziałom – mówi Piotr Pochopień, dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

 

Opr. tst