Najstarsza cerkiew w Polsce?

Podczas prowadzonych obecnie w kościele filialnym pw. Matki Boskiej Łaskawej w Kańczudze prac konserwatorskich dokonano odkrycia, na podstawie którego przypuszcza się, że obiekt może być najstarszą murowaną cerkwią w Polsce.

 

Budynek ma dość bogatą historię. Wcześniej cerkiew greckokatolicka Pokrow Bogurodzicy, kilkukrotnie przebudowywana, przez pewien czas pełniła nawet rolę magazynu. Dopiero od 1995 r., została poświęcona jako kościół rzymskokatolicki pw. MB Łaskawej w Kańczudze.

Podczas prowadzonych obecnie prac, w prezbiterium pod warstwą polichromii, najpierw odkryto dekorację z 1910 r., pod którą dość nieoczekiwanie odsłonięto napisy wykonane cyrylicą i malowidła pochodzące z XVI wieku. Widać na nich m.in. sceny ukrzyżowania, wizerunki serafinów. Wcześniej zakładano, że cerkiew powstała w XVIII wieku. Odkryte malowidła przesuwają to datowanie na ok. dwa wieki wcześniej i pozwalają przypuszczać, że obiekt może być najstarszym tego typu w kraju.

Według Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, odkrycie zmienia spojrzenie na zasięg prawosławia na tym terenie i jednocześnie ukazuje nowe oblicze historii Kańczugi. Wskazuje, że obok siebie mieszkali katolicy łacińscy rzymscy i chrześcijanie obrządku wschodniego.

DP/fot. M. Hajnosz