Najpiękniejsze palmy

Zgodnie z wieloletnią tradycją w Gminie Przeworsk odbył się coroczny Przegląd Palm Wielkanocnych.

 

W Tegorocznym Przeglądzie, zorganizowanym jest przez Wójta Gminy Przeworsk, Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Przeworsk z siedzibą w Urzejowicach, zgłoszonych zostało trzynaście palm wykonanych przez koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w kultywowanie tradycji. Rodzime zwyczaje są najważniejszym i najcenniejszym dobrem, jakie możemy przekazać przyszłym pokoleniom. To dzięki takim osobom, nasze tradycja i obyczaje są ciągle żywe – podkreślił wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec.

 

Opr. DP, fot. GOK Przeworsk