Na ratunek zabytkom

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków rozpatrzył wnioski o przyznanie dotacji na sfinansowanie prac remontowo-konserwatorskich. Wśród zabytków ruchomych i nieruchomych, które zostaną objęte pomocą finansową nie zabrakło i tych znajdujących się na naszym terenie.

 

Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane były do 30 listopada ub. roku. Do tego czasu wpłynęło 359 wniosków, z czego 230 rozpatrzono pozytywnie. Przeszło 9 mln zł, które zostało rozdysponowane na poszczególne cele zasili po części m.in. remont kamienic, obiektów sakralnych czy muzeów. Do samego Jarosławia na remont zabytków nieruchomych trafi 725 tys. zł.

Jedne z większych dotacji, bo w kwocie 100 tys. zł przyznano na remont elewacji Kamienicy Orsettich w Jarosławiu oraz kontynuację prac przy pokryciu dachowym kościoła w jarosławskim Opactwie. 80 tys. zł zasili remont pokrycia dachowego kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 18, a 65 tys. zł pokryje koszty związane z pracami remontowymi prowadzonymi w podziemiach Kolegiaty. Dotacje w kwocie 50 tys. zł przyznano na: II etap remontu kamienicy przy ul. Jana Hetmana Tarnowskiego 1, wymianę pokrycia dachowego kamienicy przy ul. Pełkińskiej 12 oraz kamienicy przy ul. Rynek 14. Ta sama kwota zasili także konserwację i restaurację sieni oraz korytarza bocznego i głównego u sióstr Niepokalanek oraz remont baszty nr VII przy Opactwie. Z kolei dofinansowanie w kwocie 40 tys. zł doposaży remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Kraszewskiego 22.

Dotacje w kwocie 20 tys. zł przeznaczono na konserwację i restaurację polichromii balkonu znajdującego się na I piętrze kamienicy przy ul. 3 Maja 50, konserwację i restaurację zadaszenia balkonu kamienicy przy ul. Kraszewskiego 37 oraz remont dachu i docieplenie ścian zewnętrznych kamienicy przy ul. Rynek 13. Zaś dofinansowanie w kwocie 15 tys. zł zasili konserwację stolarki drzwiowej kamienicy przy ul. Kraszewskiego 2 oraz konserwację elementów metalowych na elewacji frontowej kamienicy przy ul. Opolskiej 1.

Ponadto aż 100 tys. zł przeznaczono na poczet konserwacji i restauracji Kościoła pw. św. Mikołaja oraz Matki Bożej Częstochowskiej w Rokietnicy, a 50 tys. zł na wymianę pokrycia dachowego nad zakrystią oraz prace przy Kościele pw. św. Mikołaja w Pruchniku.

 

165 tys. zł na przeworskie zabytki

Dotacja w kwocie 70 tys. zł trafi do Przeworska i zasili remont elewacji wraz z tarasem od strony zachodniej oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w miejscowym muzeum.

80 tys. zł przeznaczono na wymianę zniszczonych brusów ściennych kościoła w Leżachowie, a 15 tys. zł na wykonanie tynków renowacyjnych na cokole Kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Jaworniku Polskim.

 

Zabytki ruchome też zostaną odnowione

Dotację w kwocie 190 tys. zł otrzymał Klasztor OO. Dominikanów w Jarosławiu na konserwację polichromii na ścianach i sklepieniu oraz konserwację detali architektonicznych. 90 tys. zł zasili konserwację malowideł ściennych w jarosławskiej Kolegiacie.

Dotacje w kwocie 30 tys. doposażą wykonanie prac konserwatorskich w przy cerkwi w Chotyńcu oraz przy ikonostasie cerkwi w Jarosławiu. Środki w takiej samej kwocie wydzielono na konserwację i restaurację malowideł ściennych w sieni przejazdowej kamienicy przy ul. Słowackiego 1. Zaś 15 tys. zł trafi do klasztoru Sióstr Niepokalanek, gdzie częściowo pokryje koszty konserwacji dwóch obrazów oraz konserwację kredensu. Najniższą dotację, bo w kwocie 10 tys. zł przeznaczono na II etap prac konserwatorskich przy witrynie kamienicy Rynek 8.

Dofinansowanie w kwocie 40 tys. zł zadysponowano na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym Kościoła pw. św. Zofii i św. Szczepana w Laszkach, a w kwocie 20 tys. zł na konserwację 2 sztuk feretronów w Kościele pw. św. Michała Archanioła w Michałówce. Tę sama kwotę przeznaczono również na III etap prac konserwatorskich parapetu chóru w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Siennowie. 10 tys. zł pójdzie na poczet II etapu prac związanych z konserwacją techniczną i estetyczną drewnianego tabernakulum w Kościele pw. Narodzenia NMP w Wietlinie oraz konserwację ikony „Ostatnia Wieczerza” znajdującej się w cerkwi w Zapałowie.

 

EK