Miejsce pełne wsparcia

O planach powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku Uniwersytetu Ludowego na Gackiej Górce pisaliśmy jesienią ubiegłego roku.

 

Tydzień temu, 8 marca, nastąpiło oficjalne otwarcie miejsca, gdzie przez kilka godzin dziennie znajdą wsparcie osoby m.in. ze spektrum autyzmu, czy zaburzeniami psychicznymi. Podopieczni Domu mogą liczyć na zajęcia z psychologiem, fizjoterapeutą, czy też instruktorami terapii zajęciowej. Mają też zapewnione posiłki.

Gości przybyłych na otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy powitała wójt Gminy Gać, Grażyna Pieniążek. Na Gacką Górkę tego dnia przybyli: przedstawiciele Biura Poselskiego Minister Anny Schmidt, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Dankowska, wicestarosta Powiatu Przeworskiego Jacek Kierepka, radny Powiatu Przworskiego Jacek Pieniążek, przewodniczący Rady Gminy Gać Lesław Stańko oraz radni Gminy Gać, a także księża proboszczowie: Wiesław Pytko i Zenon Bieszczad.

Opr. DP/UG Gać