Matury inne niż zwykle

W poniedziałek, 8 czerwca, rozpoczęły się tegoroczne egzaminy maturalne. Będą one wyjątkowe z kilku powodów, m.in. przełożenia ich terminu o ponad miesiąc oraz reżimu sanitarnego, w którym będą się odbywać.

 

Według wytycznych ogłoszonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny zdający mają obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do szkoły i sali egzaminacyjnej oraz zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Między zdającymi musi być zachowany co najmniej 1,5 metrowy odstęp. Abiturienci mają też obowiązek korzystać w własnych przyborów do pisania. Do budynku szkoły mają wstęp tylko uczniowie zdający egzamin i nauczyciele pracujący w komisjach. Po każdym egzaminie sale są obowiązkowo dezynfekowane. Ponadto należy uniknąć grupowania się uczniów przed i w szkole – zarówno przed egzaminem, jak i po jego zakończeniu.

 

Absolwenci

24 kwietnia odbyło się zakończenie roku szkolnego dla tegorocznych maturzystów. W powiecie jarosławskim tytuł absolwenta szkoły średniej uzyskało 967 uczniów, w tym:   636 absolwentów w 25 oddziałach technikum oraz 331 absolwentów w 11 oddziałach liceum ogólnokształcącego. W powiecie przeworskim 282 uczniów ukończyło szkołę średnią i uzyskało tytuł absolwenta, w tym: 112 absolwentów w 5 oddziałach technikum oraz 170   absolwentów w 6 oddziałach liceum ogólnokształcącego.

 

Wytyczne w praktyce

Nowe wytyczne sprawiły, że szkoły musiały przyjąć na siebie nowe obowiązki i dostosować się do wymagań, m.in. zweryfikowano liczebność uczniów w salach i dostosowano ją do nowych wytycznych. Zwiększyło to tym samym liczbę sal i komisji, co jednak nie stanowi problemu, ponieważ szkoły mają możliwości lokalowe i wykwalifikowanych pracowników do zorganizowania tegorocznej matury. Pod koniec maja Wojewoda Podkarpacki przekazał też szkołom i placówkom płyny do dezynfekcji rąk oraz pomieszczeń. Wszystko po to, by maksimum bezpieczeństwa, zarówno zdającym, jak i pracującym w komisjach.

DP