Co wzbudza obawę mieszkańców?

Policjanci przypominają, że dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa możemy w bardzo prosty sposób zgłosić niepokojące nas sytuacje. Wszystkie naniesione zagrożenia są na bieżąco weryfikowane przez funkcjonariuszy.

Każdego dnia policjanci dbają o bezpieczeństwo na terenie całego powiatu jarosławskiego, jak i przeworskiego. Pomaga im w tym Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest dodatkowym narzędziem, mającym na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Informacje, które są prezentowane na mapach uwzględniają nie tylko kategorie przestępstw i wykroczeń, ale i zagrożenia, które w odczuciu mieszkańców mogą negatywnie wpływać na poczucie bezpieczeństwa.

– Liczna grupa zgłoszeń naniesiona od stycznia do końca kwietnia na terenie powiatu jarosławskiego dotyczy bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 56 zgłoszeń. Kolejna grupa zagrożeń lokalnych obejmuje wykroczenia dotyczące spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Było ich 29 – mówi asp. szt. Anna Długosz, oficer prasowy KPP w Jarosławiu.

W ciągu ostatnich miesięcy na terenie powiatu jarosławskiego nie brakowało również głoszeń odnośnie złej organizacji ruchu drogowego (12), niewłaściwej infrastruktury drogowej (3) czy nielegalnych rajdów samochodowych (5). Osiem zgłoszeń dotyczyło grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją, a siedem nadużywania środków odurzających. Dziesięć zgłoszeń dotyczyło dzikich wysypisk śmieci, po dwa nielegalnej wycinki drzew oraz niszczenia zieleni, a trzy aktów wandalizmu. Policjanci potwierdzali również głoszenia dotyczące bezdomności (1), znęcania nad zwierzętami (2), czy wałęsania się psów (7). Odnotowano także jedno zgłoszenie odnośnie prowadzenia niebezpiecznej działalności rozrywkowej.

Na terenie powiatu przeworskiego od stycznia 2020 r. odnotowano 253 zgłoszenia.

– Najwięcej, bo aż 132 zgłoszenia dotyczyły przekraczania dozwolonej prędkości, a 56 nieprawidłowego parkowania – mówi asp. szt. Justyna Urban, rzecznik prasowy KPP w Przeworsku.

Pojawiły się też rzadziej występujące zgłoszenia tj. akty wandalizmu (12), dzikie wysypiska śmieci (8), grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją (2), kłusownictwo (3), nielegalne rajdy samochodowe (6), niewłaściwa infrastruktura drogowa (3), niszczenie zieleni (3), poruszanie się po terenach leśnych quadami (1), spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (5), wałęsające się bezpańskie psy (8), wypalanie traw (5), znęcanie się nad zwierzętami (2), zła organizacja ruchu drogowego (6), żebractwo (1).

Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji. W takim przypadku należy kontaktować się z numerem alarmowym 112.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa dostępna jest na stronach: www.policja.gov.pl a także www.podkarpacka.policja.gov.pl.

EK