Pani Marta Zadorożna podczas konferencji "Wyprzedź raka", która odbyła się w listopadzie ubiegłego roku na PWSTE w Jarosławiu.

Marta Zadorożna Honorowym Obywatelem Miasta Jarosławia

Marta Zadorożna dołączyła do grona Honorowych Obywateli Miasta Jarosławia. O nadaniu tego zaszczytnego tytułu jednogłośnie zdecydowali radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta.

 

Marta Zadorożna przez ponad 40 lat uczyła dzieci w jarosławskich szkołach. W środowisku jarosławskim znana jest jako człowiek oddany sprawom młodzieży oraz zaangażowany w sprawy szkoły pedagog. Za swoją działalność dydaktyczną otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Była długoletnim członkiem Stowarzyszenia „Grupa Poetycka” oraz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Jarosławiu. Przez długie lata bardzo aktywnie wspierała działalność Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. Od marca 2003 r. jest prezesem kobiet po Mastektomii „Amazonki”. Bogata we własne doświadczenia, doskonale zna problemy kobiet dotkniętych problemami nowotworowymi. Jest najbardziej wiarygodnym przykładem na to, że chorobę da się przezwyciężyć.

– Pani Marta, pozując swoją twarz i nazwisko uwiarygadnia te tematy, przełamując bariery lęku, jaki otacza raka. To bohaterka codziennego dnia, która pokazuje, że raka można pokonać, a skutki leczenia zminimalizować – czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Zadorozna prowadzi zajęcia rehabilitacyjno-rekreacyjne, organizuje spotkania z lekarzami, psychologami, rehabilitantami, a także spotkania towarzyskie i okolicznościowe dla swoich podopiecznych oraz osób zainteresowanych tą tematyką. Bierze udział w spotkaniach edukacyjnych dla uczniów i ich matek w szkołach średnich na terenie Jarosławia. Promuje badania mammograficzne i cytologiczne. Czynnie uczestniczy w programie „Ulica zdrowia”. W 2008 r. otrzymała Nagrodę Burmistrza Miasta Jarosławia „Jarosława” w kategorii ochrona zdrowia. Jest społecznikiem, dla którego ważna jest praca z ludźmi.

– Bezinteresownie działa na rzecz społeczności naszego miasta, co czyni ją godną tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia – podkreślano podczas sesji.

 

EK, fot. M. Bojarska