Mają swoje miejsce

W czwartek, 26 października, w Siedleczce odbyło się uroczyste otwarcie harcówki.

 

Na tę ważną dla harcerzy z drużyny „Ventus” uroczystość przybyli: burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga Andrzej Żygadło, sekretarz Miasta i Gminy Kańczuga Teresa Argasińska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Siedleczce Dorota Wójcik, komendant Hufca ZHP w Łańcucie hm. Magdalena Grzybowska-Rogala, hm. Monika Barycka, ks. proboszcz Andrzej Dubiel oraz rodzice.

Po uroczystym przecięciu wstęgi, ks. proboszcz poświęcił pomieszczenie, w którym harcerze będą spotykać się na zbiórkach harcerskich. Goście i rodzice skierowali do druhów wiele ciepłych słów, życząc pomyślności w realizacji swoich zamierzeń i pasji, przekazali też harcerzom prezenty. Drużynowa podziękowała władzom Miasta i Gminy Kańczuga za pomoc w funkcjonowaniu drużyny oraz za przekazanie miejsca na harcówkę. Podziękowania skierowała również w stronę dyrektor szkoły oraz komendant Hufca, a także rodzicom, którzy pomogli w remoncie harcówki i przygotowaniu uroczystości. Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości wpisali się do Księgi Pamiątkowej. Wieczorem harcerze przygotowali uroczyste świeczkowisko, na zakończenie zawiązali bratni krąg oraz odśpiewali „Bratnie słowo”.

DP/UMiG Kańczuga