Laptopy z powiatu dla domu dziecka w Radymnie

Urządzenia mające umożliwić naukę zdalną podopiecznym Domu Pod Lipami i Lipowego Zakątka w Radymnie przekazano 9 listopada. 30 laptopów oraz projektor multimedialny z tablicą zakupiono w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

 

Starostwo przekazało również ozonatory, środki ochrony indywidualnej oraz płyny do dezynfekcji. Wcześniej 28 tabletów trafiło ze starostwa do rodzin zastępczych. Jak przekazuje wychowawczyni Domu Pod Lipami i Lipowego Zakątka w Radymnie Barbara Argasińska, przekazany sprzęt przyczyni się do zwiększenia możliwości edukacyjnych w ośrodku – Przedtem na jednym laptopie pracowało kilkoro dzieci, a teraz jak każdy wychowanek będzie miał możliwość pracy indywidualnej, to jest dla nas bardzo duża pomoc. Dzieci będą miały możliwość indywidualnie pracować, bo teraz jest nauka zdalna, a nam jako wychowawcom też laptopy ułatwią pracę edukacyjną i pracę wychowawczą z dziećmi – informuje wychowawczyni.

JR,  Fot. Powiat Jarosławski