„Kukułeczka” i Fredro na scenie w Urzejowicach

W niedzielę, 16 lipca, odbyło się wyjątkowe spotkanie pod hasłem „Przygoda z Fredrowską intrygą tle”. Oprócz teatralnego spektaklu, na scenie zaprezentowali się m.in. goście z dalekiej Australii.

 

Na początku wszytkich zebranych na placu przy Wiejskim Domu Kultury w Urzejowicach przywitała prezes Stowarzyszenia Urzejowice, Jadwiga Orzechowska. Wydarzenie, którego pomysłodawcą i organizatorem było stowarzyszenie, zaadresowano do mieszkańców Urzejowic oraz Podkarpacia i miało na celu wzbogacenie wiedzy o kulturze. W tę ideę świetnie wpisały się występy polonijnego Zespołu Pieśni i Tańca „Kukułeczka” z Perth w Australii. Zespół to grupa 30 osób z polskim pochodzeniem, jak również Australijczycy zainteresowani polską kulturą. W swoim repertuarze posiadają układy taneczne z różnych regionów Polski, które przedstawiają w tradycyjnych strojach ludowych. „Kukułeczka” została bardzo gorąco przyjęta w Urzejowicach, podobnie jak grupy dziecięce miejscowego zespołu „Urzejowice”, które również tego dnia wystąpiły na scenie prezentując wiązanki tańców przeworskich i lasowiackich. Na zakończenie zaprezentowali się aktorzy z najstarszego w Polsce Teatru Towarzystwa Dramatycznego Fredreum z Przemyśla, który wystawili spektakl pt. „Miłość po fredrowsku”; sztukę inspirowaną fragmentami utworów autorstwa Aleksandra Fredry: „Śluby panieńskie”, „Zemsta”, „Dwie blizny”, „Pierwsza lepsza”.

Zadanie dofinansowane zostało z budżetu Województwa Podkarpackiego.

DP