Koperty nie dla niepełnosprawnych

Niepełnosprawny mężczyzna skarży się, że nie może korzystać z miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, które znajdują się na przeworskim targowisku. Miasto tłumaczy, że takie rozwiązanie jest konieczne i wynika z braku dostępności wolnego miejsca.

 

– Udałem się na targ w celu zrobienia drobnych zakupów. Z racji tego, że jestem osobą niepełnosprawną, chciałem zaparkować w miejscu do tego wyznaczonym. Okazało się, że jest to niemożliwe. Przywitała mnie tabliczka „Zakaz parkowania w dni targowe” – skarży się pan Zbigniew.

Czytelnik jest zbulwersowany rozwiązaniem, które zostało w tym miejscu zastosowane.

– Nie rozumiem tej sytuacji. Jeśli w miejscu tym odbywa się targ i zostało wyznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, to osoby takie powinny mieć możliwość korzystania z niego. Przecież ktoś może zechcieć przyjechać i zrobić zakupy. Miejsce postojowe poza dniami targowymi nie jest tu nikomu do niczego potrzebne – przekonuje mężczyzna. – Jeśli mam zostawić samochód gdzieś na rynku i przyjść tu pieszo, to z przykrością muszę stwierdzić, że nie jest to dla mnie żadne ułatwienie – tłumaczy Czytelnik, zastanawiając się, dlaczego ktoś wpadł na tak niedorzeczny pomysł.

W celu wyjaśnienia tej sprawy skontaktowaliśmy się z Urzędem Miasta Przeworska. Wojciech Superson, zastępca Burmistrza Miasta Przeworska wyjaśnia, że targowisko miejskie „Mój Rynek” funkcjonujące w dni robocze, umożliwia zarówno rolnikom sprzedaż produktów rolnych, jak i mieszkańcom miasta i okolic zrobienie zakupów.

– Na etapie organizacji placu handlowego „Mój Rynek” wydzielono powierzchnie parkingowe w czterech sektorach. Dwa z nich posiadają oznakowane miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Targowisko w Przeworsku jest otoczone drogą publiczną ul. Kąty, gdzie z uwagi na niewystarczającą szerokość pasa drogowego zarządca drogi nie jest w stanie wygospodarować miejsc postojowych. Mając na uwadze bardzo duże zainteresowanie osób sprzedających przy równocześnie ograniczonej liczbie miejsc handlowych w ciągu dwóch dni w tygodniu, tj. środy i soboty, gdzie odbywa się handel nie tylko artykułami rolniczymi, zarządca placu targowego podjął decyzję o wyłączeniu w tych dniach z użytkowania jednego miejsca postojowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych – mówi W. Superson.

Władze Miasta Przeworska tłumaczą, że powyższa decyzja uzasadniona jest faktem, że na tym samym placu w odległości 35 m od zamkniętego miejsca postojowego jest oznakowane i wydzielone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych funkcjonujące bez wyjątków we wszystkie dni tygodnia. Zatem osoby niepełnosprawne chcące skorzystać z postoju i parkowania samochodów w czasie zakupów na targowisku mają taką możliwość. Tylko czy są one wystarczające? Przypadek naszego Czytelnika pokazuje, że różnie z tym bywa.

EK