Więcej miejsc parkingowych

Przeworski szpital jest w trakcie realizacji projektu mającego na celu m.in. likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych wokół szpitala.

 

W ramach projektu m.in. mają zostać zlikwidowane bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, ilość miejsc parkingowych ma zwiększyć się do ponad 300, poprawie ulegnie stan chodników wokół szpitala, zagospodarowane zostaną też tereny zielone – w planach jest utworzenie sektora spacerowego i wypoczynkowego tzw. „zielonej sali rehabilitacji”. Działania te znacząco polepszą warunki infrastrukturalne dla pacjentów i osób odwiedzających oraz poprawią estetykę szpitala.

Obecnie trwają prace I etapu przy budowie parkingu nad rzeką Mleczką wraz ze zjazdami i zatoką parkingową dla autobusów w pasie drogi powiatowej przy ul. Szpitalnej. Zakończenie całej inwestycji zaplanowane jest na drugą połowę 2022 r. – informuje SP ZOZ w Przeworsku dodając, że w związku z inwestycją okresowo mogą występować pewne ograniczenia w funkcjonowaniu obszaru wokół szpitala.

 

Projekt pn.: „Modernizacja Ciągów komunikacyjnych w SP ZOZ w Przeworsku” dofinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość projektu wynosi 3,8 mln zł., w tym 1,8 mln zł będzie sfinansowane ze środków Funduszu, a pozostała kwota – z budżetu Powiatu Przeworskiego.

 

DP