Komisarz Ryszard Tyka zastępcą komendanta

1 czerwca komisarz Ryszard Tyka zgodnie z decyzją nadinspektora Henryka Moskwy, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu.

 

Komisarz Ryszard Tyka służbę w Policji rozpoczął w 1994 r. w jednej z Komend Rejonowych Policji w Warszawie. W 1997 r. trafił do Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, gdzie początkowo związany był z wydziałem prewencji, a następnie z wydziałem kryminalnym. W 2006 r. objął stanowisko kierownika ogniwa rewiru dzielnicowych, w 2010 r. został mianowany na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego, a od 2011 r. pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. W 2017 r. objął stanowisko Naczelnika Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego. W 2018 r. został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku. Do jarosławskiej komendy powrócił w lutym 2020 r. jako pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu.

Tyka z wykształcenia jest pedagogiem, absolwentem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W 2019 r. roku ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi. Odznaczony medalem srebrnym za długoletnią służbę, nadanym przez Prezydenta RP oraz brązową odznaką „Zasłużony Policjant”.

EK/KPP