Jest termin wyborów. Są nowi kandydaci

Już wiadomo, kiedy odbędą się wybory prezydenckie. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała o nowym terminie – to niedziela, 28 czerwca. Głosować będziemy mogli w lokalach wyborczych lub korespondencyjnie.

 

Termin rejestracji komitetów upłynął 5 czerwca. Jest ich aż 22. Są to komitety: Piotra Stanisława Bakuna, Roberta Biedronia, Krzysztofa Bosaka, Marcina Bugajskiego, Rolanda Dubowskiego, Andrzeja Dudy, Sławomira Grzywy, Szymona Hołowni, Marka Jakubiaka, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Wiesława Lewackiego, Mirosława Piotrowskiego, Andrzeja Dariusza Placzyńskiego, Leszka Samborskiego, Grzegorza Sowy, Romualda Starosielca, Kazimierza Świtonia, Pawła Tanajno, Rafała Trzaskowskiego, Krzysztofa Urbanowicza, Jerzego Walkowiaka i Stanisława Żółtka. Do usunięcia wad PKW wezwała dwa komitety: Waldemara Włodzimierza Witkowskiego i Zbigniewa Antoniego Wesołowskiego. Natomiast komitetowi Andrzeja Voigta Komisja odmówiła rejestracji. 10 czerwca minie z kolei czas na rejestrację kandydatów. Wtedy przekonamy się, spośród ilu kandydatów będziemy ostatecznie wybierać. W trudniejszej sytuacji znalazł się Rafał Trzaskowski, który w wyścigu o fotel prezydencki zastąpił Małgorzatę Kidawę-Błońską. Na zebranie 100 tys. podpisów poparcia pod kandydaturą miał zaledwie tydzień, podczas gdy inni kandydaci ten etap mają już za sobą. Mogą złożyć podpisy zebrane wcześniej, przed pierwszym terminem wyborów, 10 maja.

 

Będzie bezpieczniej?

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zakłada, że członkowie obwodowych komisji podczas wyborów prezydenckich otrzymają jednorazowe rękawiczki, półmaski i przyłbice. Pomieszczenia mają być wietrzone, a powierzchnie np. urn dezynfekowane. Samo głosowanie będzie możliwe zarówno w lokalu, jak i korespondencyjnie. Wyborca sam będzie mógł zdecydować, jak odda swój głos. Co jednak ważne, do 21 czerwca na wniosek ministra zdrowia Państwowa Komisja Wyborcza będzie miała możliwość wydania uchwały, która zarządzi głosowanie wyłączne korespondencyjne na terenie co najmniej gminy lub jej części, jeśli na tym terenie nastąpi nagłe i znaczące pogorszenie sytuacji epidemicznej.

 

Kalendarz wyborczy

Zgodnie z nowym kalendarzem wyborczym, 13 czerwca minie termin na zgłaszanie konsulom zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą, a 16 czerwca na zgłaszanie komisarzowi wyborczemu, za pośrednictwem urzędu gminy, zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju. Do 26 czerwca jest czas na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów. Również do 26 czerwca wyborcy głosujący korespondencyjnie w kraju będą mieli czas na wrzucenie kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych.

 

Głosowanie

28 czerwca w godzinach od 7 do 21 odbędzie się głosowanie w lokalach wyborczych. Wtedy też możliwe będzie dostarczenie kopert zwrotnych od głosujących korespondencyjnie przez Pocztę Polską oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych. Możliwe będzie także dostarczenie kopert zwrotnych przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób do właściwych obwodowych komisji wyborczych.

DP