Jarosław ma nowego sekretarza

Magdalena Kapusta w drodze awansu wewnętrznego objęła stanowisko Sekretarza Miasta Jarosławia.

 

Magdalena Kapusta w Urzędzie Miasta Jarosławia pracuje od 2 września 2019 roku, kiedy to z powodzeniem wystartowała w naborze na stanowisko kontrolera wewnętrznego oraz pracownika zajmującego się sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajmowała stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli wewnętrznej i nadzoru właścicielskiego oraz specjalisty ds. BHP.

Magdalena Kapusta ma duże doświadczenie zawodowe, pełniła funkcje kierownicze, zarządzała sporymi zespołami ludzi. Z wykształcenia jest magistrem administracji. Ukończyła studia podyplomowe: z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, rachunkowości i finansów, zarządzania czy też audytu wewnętrznego oraz liczne kursy. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego, a także uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa czy prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wcześniej funkcję sekretarza Miasta Jarosławia pełnił Krzysztof Strent. Umowa po kilku miesiącach została jednak rozwiązana na jego prośbę. W czerwcu ogłoszony został konkurs na to stanowisko. W otwartym i konkurencyjnym naborze zgłosił się jeden kandydat, który nie spełnił wymogów selekcji końcowej, z powodu czego konkurs nie został wówczas rozstrzygnięty.

 

EK, fot. UM