Stara remiza strażacka OSP Wolica

Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy niewielkiej miejscowości należącej do gminy Gać, została założona dopiero w 1952 r. Początkowo straż liczyła tylko 12 członków oraz posiadała sikawkę ręczną przenośną i niewielką ilość węży.

Sprzęt przechowywany był w gospodarskich stodołach mieszkańców z powodu braku remizy strażackiej. Dopiero w 1958 r., po długich staraniach przystąpiono do budowy remizy dzięki pomocy ze strony społeczeństwa Wolicy oraz pracowników P.G.R.N. (Prezydium Gminnej Rady Narodowej) w Urzejowicach.

Wybudowana remiza była skromna, drewniana i mała, składająca się tylko z jednego pomieszczenia na sprzęt strażacki, kryta dachówką.

Po otrzymaniu nowszego sprzętu strażackiego – motopompy M-200, którą strażacy otrzymali w nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w zawodach powiatowych zaistniała konieczność budowy suszarni na węże tłoczne, którą dobudowano do remizy w roku 1963. Remiza wraz z suszarnią stała się budynkiem wyróżniającym go spośród innych zabudowań wiejskich.

Drewniana remiza oraz przylegająca do niej suszarnia, jako jedyna na terenie powiatu przeworskiego istnieje do dnia dzisiejszego.

 

Wojciech Kruk, Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku