Jacek Sołek: Kandydat na burmistrza Kańczugi

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Kańczuga

Wynik wyborów 7 kwietnia br. pokazał wyraźny sygnał ,że większość wyborców pragnie zmiany w sposobie zarządzania Naszym Samorządem. To prawie 3,5 tysiąca mieszkańców zagłosowało za inną wizją rozwoju Miasta i Gminy Kańczuga od obecnie obowiązującej .

Staje przed Państwem z ogromnym poczuciem odpowiedzialności gotowy do zakończenia sporów i rozpoczęcia pracy na rzecz odbudowy wspólnoty między Nami .

Chcę połączyć Nasze różnorodne spojrzenia i doświadczenie w jedną wspólnotę zwłaszcza w tych trudnych czasach gdy wspólnota jest kluczowa .

Deklaruje współprace z pozostałymi Komitetami wyborczymi   w realizacji naszych spójnych programów .

Moje lata doświadczeń, oraz silne relacje z lokalnymi liderami i organizacjami społecznymi stanowią solidny fundament dla tego zadania .

Moja praca nigdy nie polegała tylko na słuchaniu ale przede wszystkim na realizacji zadań inwestycyjnych uzgadnianych na cyklicznie organizowanych zebraniach.

W trakcie moich kadencji wspólnie z mieszkańcami zrealizowano wiele znaczących   inwestycji ,które przyczyniły się do rozwoju Naszej społeczności . Wymienię tylko niektóre:

-Rozbudowa szkoły w Kańczudze ,

-Budowa 2-ch Hal Sportowych w Kańczudze i Łopuszce Wielkiej.

-Budowa Domów Ludowych w Niżatycach, Rączynie i Medyni Kańczuckiej.

-Budowa wodociągów , kanalizacji sanitarnej .kanalizacji burzowej , oczyszczalni ścieków.

-Termomodernizacja Szkół ,Przedszkoli ,Domów Strażaka , Domów Ludowych.

– Budowa i modernizacja dróg gminnych i powiatowych ,chodników ,parkingów to tylko niektóre z zadań , które udało się zrealizować przy pozyskaniu znaczących dotacji z Funduszy strukturalnych Unii europejskiej i z środków krajowych .Przy tym zawsze udało się utrzymać stabilny i zrównoważony budżet Miasta i Gminy ,czego obecnie nie dostrzegamy.

Moje zaangażowanie nie kończy się na już wykonanych pracach .

Jestem gotowy kontynuować naszą misję działając wspólnie na rzecz dalszego rozwoju i poprawę jakości życia każdego mieszkańca naszej gminy .

Pragnę stworzyć przestrzeń , w której. Każdy mieszkaniec będzie mógł się rozwijać i czuć się bezpiecznie a Nasze społeczne aspiracje będą realizowane .

Dlatego proszę Państwa o zaufanie i wsparcie. Razem możemy przekształcić nasze marzenia w rzeczywistość.

Zapraszam 21.04.2024 na II turę wyborów samorządowych. Wybierzmy lepszą przyszłość dla naszej małej ojczyzny.