Granaty w Nienowicach

29 granatów, 6 zapalników z tych granatów i 25 granatów rurowych, wykopał mężczyzna wykonujący prace ziemne na jednej z posesji w Nienowicach.

 

We wtorek, 29 czerwca dyżurny jarosławskiej komendy został powiadomiony o ujawnieniu niewybuchów na terenie jednej z posesji w Nienowicach. Na znalezisko natknął się mężczyzna wykonujący prace ziemne związane z przygotowaniem wykopu pod kabel. Miejsce to zostało natychmiast zabezpieczone przez funkcjonariuszy z komisariatu w Radymnie.

– Policyjny pirotechnik przeprowadził rozpoznanie minersko-pirotechniczne. Ustalenia wykazały, że znalezione niewybuchy, to 29 granatów RTG33, 6 zapalników i 25 granatów rurowych pochodzących najprawdopodobniej z okresu I wojny światowej – mówi asp. szt. Anna Długosz, rzecznik prasowy KPP w Jarosławiu.

Wezwani na miejsce saperzy z 21 Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie sprawdzili teren i usunęli niewybuchy.

Policjanci przypominają, że w przypadku znalezienia i wykopania niewybuchów nie wolno ich pod żadnym pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. Miejsce gdzie się znajdują, dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę policji.

EK/KPP