UMiG twierdzi, że stal z rozbiórki trybun została częściowo wykorzystana do wzmocnienia fundamentów budynku klubowego. Co stało się z resztą?

Gdzie podziała się stal?

W mieście od kilku miesięcy dyskutuje się na temat przebudowy trybun na Stadionie Miejskim w Kańczudze. Padały oskarżenia o tajemniczym zniknięciu 70 ton stali, czemu stanowczo zaprzecza Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze twierdząc, że stal została wykorzystana jako wzmocnienie fundamentów przy przebudowie istniejącego budynku klubowego.

 

Temat publicznie poruszyła kilka miesięcy temu radna Anna Siewierska zadając pytanie o stal z rozbiórki trybun podczas jednej z sesji Rady Miasta i Gminy. Temat szybko wzbudził zainteresowanie mieszkańców. Radnej udało się ustalić na podstawie jednego z protokołów, że stal została użyta do wzmocnienia fundamentów budynku klubowego. To jednak jej nie przekonało, bo jak wyjaśniła za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, w umowie istniał zapis, że cała budowa ma zostać zrealizowana z materiałów fabrycznie nowych, co wykluczało użycie pozyskanej z rozbiórki stali. Sama rozbiórka trybun również wzbudziła emocje wśród mieszkańców, którzy uważali, że dotychczasowe, z 1992 r., były jeszcze w dobrym stanie, wymagały jedynie odmalowania i zadaszenia, a nowe wcale nie są wygodniejsze.

Niedawno radna Siewierska poinformowała, że sprawą postanowiła zainteresować CBA.

– Na podstawie otrzymanych dokumentów z Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze i moich ustaleń dotyczących tajemniczego zniknięcia stali z rozebranych trybun Stadionu Miejskiego w Kańczudze, sprawę tę postanowiłam zgłosić do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Obecnie posiadam informację, że w wyniku mojego zgłoszenia, zostało wszczęte postępowanie pod nadzorem prokuratury. Wierzę, że postępowanie będzie prowadzone w sposób obiektywny i bezstronny, gdyż obowiązkiem każdego organu jest dbanie o sprawiedliwość, a każdego samorządu dbanie o wspólne mienie – dodała radna, publikując dokument.

 

Wszystko się zgadza?

Urząd Miasta i Gminy Kańczuga twierdzi z kolei, że wszelkie podjęte do tej pory działania w tym temacie oparte są o stosowne dokumenty, protokoły i porozumienie zawarte z wykonawcą zadania. Istniejące trybuny zostały zdemontowane w ramach realizowanych na stadionie miejskim prac budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku socjalno-szatniowego wraz z infrastrukturą sportową na stadionie miejskim w Kańczudze”. W związku z prowadzonymi pracami cały obiekt zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów budowlanych, p.poż., sanitarnych itp. w związku z czym wybudowane zostaną również nowe, częściowo zadaszone trybuny.

Cześć stali pozyskana z rozbiórki trybun została wykorzystana do wzmocnienia fundamentów istniejącego budynku klubowego. Podczas prowadzonych prac przy fundamentach stwierdzono dużo gorszy stan techniczny fundamentów, niż zakładała dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania. Po konsultacji z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru podjęta została decyzja o częściowym wykorzystaniu stali – wyjaśnia Dorota Ząbek, kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego UMiG Kańczuga.

DP/fot. Czytelnik