Gala Wolontariatu

W minionym tygodniu odbyła się konferencja pn. „Wolontariat na trudne czasy niezastąpiony” .

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną konferencja została przeprowadzona w trybie online. W pierwszej części spotkania głos zabrała m.in. Renata Majkut-Lotycz z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Jarosławiu, Lucyna Sobańska z Fundacji Bieszczadzkiej Marcin Piotrowski, prezes Stowarzyszenia Folkowisko oraz Teresa Krasnowska, prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia, która przedstawiła szczegółowy raport z realizacji projektów sfinansowanych w oparciu o Jarosławski Budżet Obywatelski oraz środki własne stowarzyszenia. Warto podkreślić, że dzięki tym projektom znacząco wzrosła liczba wolontariuszy zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

W drugiej sesji merytorycznej swoje działania zaprezentowały poszczególne kluby wolontariatu. W sumie udało się przedstawić 10 przykładów dobrej praktyki. Prelegentami były: Agnieszka Joniec-Jurczak, opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu SP nr 6 w Jarosławiu, Aleksandra Matwij, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Jarosław, Renata Krzebiot, opiekun tworzącego się klubu wolontariatu SP nr 11 z Oddziałami integracyjnymi w Jarosławiu, Monika Biela, opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu SP nr 4 w Jarosławiu, Małgorzata Jakielaszek i Monika Cholewa, Lokalne Centrum Wolontariatu przy ZSSChiO w Jarosławiu, Piotr Wroński, wolontariusz ZZTiO w Jarosławiu wraz z Joanną Czyż, opiekunką wolontariatu, Radosław Baj, opiekun wolontariuszy w ZSI w Jarosławiu, Ewa Lubas i Jadwiga Ilić, Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu. W imieniu Akademickiego Centrum Wolontariatu prezentację przedstawiła studentka Diana Makowiecka, a Stowarzyszenia EM-ART Maria Bichajło. W dyskusji zabrali też głos wolontariusze z ZSDGiL w Jarosławiu wspierani przez Renatę Tomakę-Pasternak, dyrektor szkoły.

Podczas konferencji symbolicznie wręczono statuetki ufundowane przez Starostę Powiatu Jarosławskiego dla 15 klubów. Ze względów epidemicznych gala wolontariatu odbyła się w formie lokalnych spotkań w poszczególnych placówkach i klubach. Przekazano 104 medale dla najaktywniejszych wolontariuszy.

 

Opr. EK, fot. org.