Fabryka wagonów wraca w polskie ręce

PKP Cargo kupuje od słowackiej grupy Forespo Fabrykę Wagonów w Gniewczynie Łańcuckiej za prawie 7,4 mln euro, czyli za ponad 33 mln zł. Sprzedaż obejmuje nieruchomość z halami produkcyjnymi, magazynami, budynkami biurowymi i bocznicą kolejową położonymi na 35-hektarowej działce.

 

Przez wiele lat fabryka była ważnym podmiotem gospodarczym w regionie. Od powstania w 1982 r. zajmowała się modernizacją i produkcją taboru kolejowego. Zatrudniała ponad tysiąc osób i do 2001 r. była spółką polskiego kapitału. Potem większościowy pakiet akcji nabyli prywatni inwestorzy. W październiku 2014 r. spółka Fabryka Wagonów Gniewczyna S.A. ogłosiła niewypłacalność i została postawiona w stan upadłości likwidacyjnej z powodu skomplikowanej sytuacji własnościowej, organizacyjnej, jak i finansowej. Wstrzymana produkcja już nie ruszyła. Obecnie właścicielem terenów i zabudowań po fabryce jest słowacka spółka wynajmująca część majątku różnym firmom.

W oficjalnym komunikacie spółka PKP Cargo informuje, że Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie umów z Forespo Poland S.A. dotyczących nabycia nieruchomości i ruchomości po byłej Fabryce Wagonów Gniewczyna S.A.

W planach zakład ma być wyremontowany i przystosowany do wznowienia produkcji wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu i Fabryką Wagonów Świdnica, która jest częścią amerykańskiego koncernu Greenbrier Group. List intencyjny już został podpisany.

– Niewielu wierzyło, że rozpoczęte kilka lat temu działania na rzecz powrotu fabryki wagonów w Gniewczynie w polskie ręce zostaną zakończone sukcesem. Dzięki zaangażowaniu PKP Cargo, dla którego inwestycja w fabrykę wagonów ma charakter strategiczny, gwarantuje bowiem niezależność w budowaniu i remontowaniu taboru kolejowego, udało się po latach przejąć zakład pod skrzydła spółki – podsumowuje europoseł Tomasz Poręba, przyznając że nie był to łatwy proces. T. Poręba zapewnia, że już w najbliższych latach fabryka wagonów w Gniewczynie Łańcuckiej będzie miejscem pracy dla setek mieszkańców regionu.

Warunkiem zawarcia umowy między PKP Cargo a Forespo jest zrzeczenie się przez Gminę Tryńcza prawa pierwokupu dwóch nieruchomości wchodzących w skład fabryki. Ten warunek musi zostać spełniony do końca 2021 r., a zawarcie umowy finalnej nastąpi nie później niż do 30 kwietnia 2022 r.

Przez sześć lat Fabryka Wagonów w Gniewczynie Łańcuckiej czekała na zielone światło. Produkcja ustała. Pracownicy odeszli. Dziś pojawiają się nadzieje. Na ich realizację trzeba jeszcze poczekać, ale uruchomienie tak dużego zakładu wpłynie na rozwój przeworsko-jarosławskiego regionu.

erka