Dzień Seniora i otwarcie Klubu Seniora

W niedzielne popołudnie, 11 lutego, tradycyjnie jak co roku, w sali Wiejskiego Domu Kultury w Gniewczynie Łańcuckiej w celu wspólnego świętowania spotkali się seniorzy, mieszkańcy sołectwa oraz zaproszeni goście.

 

Tegoroczny Dzień Seniora w Gniewczynie Łańcuckiej był także okazją do oficjalnego otwarcia Klubu Seniora oraz symbolicznego przecięcia wstęgi z udziałem zaproszonych gości: poseł na Sejm RP Anny Schmidt i członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Anny Huk. Symboliczną wstęgę przeciął także wójt Ryszard Jędruch, ks. proboszcz Krzysztof Filip, przewodnicząca Rady Gminy Zofia Nowak, wiceprzewodniczący Stanisław

Kogut oraz sołtys Roman Kozyra.

Dzięki pozyskanym środkom z dotacji celowej budżetu państwa z Wieloletniego Programu Rządowego „Senior+” na lata 2021-2025 oraz środków budżetu Gminy Tryńcza udało się wyremontować oraz wyposażyć placówkę m.in. w sprzęt do zajęć ruchowych i rehabilitacyjnych, meble czy sprzęt multimedialny. Klub ma na celu w szczególności zapewnienie wsparcia osobom starszym poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej oraz rekreacyjnej.

Uczestnicy Klubu Seniora otrzymali symboliczne kotyliony i certyfikaty Klubowiczów.

Seniorzy podziękowali pani poseł Annie Schmidt, pani marszałek Annie Huk oraz wójtowi Gminy Tryńcza za utworzenie i sfinansowanie Klubu, w którym mogą aktywnie spędzać czas, realizować swoje pasje i wzajemnie się wspierać.

 

„Zasłużony dla Gniewczyny”

Niedzielna uroczystość była również okazją do wręczenia specjalnych statuetek „Zasłużony dla Gniewczyny”. To wyróżnienia dla osób, które wniosły istotny wkład w rozwój i dobro

społeczności. Statuetki otrzymali: poseł na Sejm RP Anna Schmidt, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Anna Huk, ks. proboszcz Krzysztof Filip, wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch oraz sołtys wsi Gniewczyna Łańcucka Roman Kozera.

Na scenie dla seniorów, mieszkańców i zaproszonych gości wystąpił zespół „Zośki” oraz Dziecięcy Zespół Taneczny, który przygotował program pod okiem instruktor Zofii Sokół.

Spotkania takie jak te są okazją aby podziękować seniorom za obecność, mądrość, doświadczenie i radość życia, którą wnoszą każdego dnia.

MP