Dotacje z programu „Mały strażak”

W poniedziałek, 9 sierpnia podpisano umowy między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a 14 jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu jarosławskiego na dofinansowanie zakupu zaopatrzenia w ramach ogólnopolskiego programu „Mały strażak”.

 

Pomoc finansowa jest skierowana głównie do młodych strażaków ochotników m.in. na umundurowanie, odzież ochronną przeznaczoną do działań bojowych i ćwiczebnych oraz modele szkoleniowe do nauki pierwszej pomocy, sprzęt ćwiczebny i wyjazdy szkoleniowe lub turniejowe. W powiecie jarosławskim skorzysta z tego programu 14 jednostek, będą to:   OSP Chłopice, OSP Jankowice, OSP Duńkowice, OSP Korczowa, OSP Korzenica, OSP Kramarzówka, OSP Miękisz Nowy, OSP Mołodycz, OSP Pawłosiów, OSP Pruchnik I, OSP Pruchnik III, OSP Rokietnica, OSP Roźwienica i OSP Sośnica.

– OSP stanowi bardzo ważny element systemu, który dba o nasze bezpieczeństwo. Dzięki dobrze wyposażonym jednostkom, ale przede wszystkim zaangażowaniu druhen i druhów ochotników, możemy czuć się bezpieczniej – mówił podczas spotkania starosta jarosławski Stanisław Kłopot. Dotację wręczano w sali narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Oprócz druhów z jednostek OSP, którzy podpisywali umowy z WFOŚiGW, reprezentowanym przez prezesa Adama Skibę, byli również minister Anna Schmidt, poseł Tadeusz Chrzan oraz zastępca podkarpackiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej Daniel Dryniak i komendant powiatowy PSP Krzysztof Kowal.

opr. erka