Dostali nowe pompy

W ubiegłym tygodniu Starosta Przeworski przekazał jednostkom straży pożarnej z terenu powiatu jedenaście zestawów pomp szlamowych o wartości ponad 60 tys. zł.

 

Sprzęt przeznaczony jest do odpompowywania brudnej wody z zalanych pomieszczeń. Powódź, która miała miejsce w tym roku, najlepiej pokazała jak bardzo potrzebne strażakom jest takie wyposażenie, by móc nieść pomoc jeszcze szybciej i skuteczniej.

Zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dokonano wykorzystując promesę, którą starosta przeworski Bogusław Urban przekazał w sierpniu br. na spotkaniu w Tryńczy na ręce komendanta powiatowego PSP st. kpt. Marcina Lachnika, podczas podsumowania działań przeciwpowodziowych przeprowadzonych na terenie całego powiatu przeworskiego.

Zarząd Powiatowy OSP wspólnie z Komendantem Powiatowym PSP w Przeworsku dokonali podziału nowo otrzymanego sprzętu na poszczególne jednostki. Po jednym komplecie otrzymają: OSP Cieplice, OSP Gniewczyna Łańcucka, OSP Pantalowice, OSP Hadle Kańczuckie, OSP Mikulice, OSP Grzęska, OSP Sieniawa, OSP Kańczuga i OSP Rożniatów. Dwa komplety zasilą z kolei JRG z Przeworska.

DP/fot. KP PSP Przeworsk