Dobre praktyki

Koniec czerwca jest okresem, w jakim można podsumować współpracę szkół i placówek z przedstawicielami rynku pracy w Polsce. Od pięciu lat Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu oraz Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu realizują współpracę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEMS.A.

 

GAZ-SYSTEM sprawuje patronat nad procesem kształcenia uczniów w zawodzie technik gazownictwa, prowadzonym w obu placówkach oświatowych. Dzięki tej współpracy, uczniowie i nauczyciele mogą poznawać procesy zawodowe charakterystyczne dla branży gazowniczej bezpośrednio na prawdziwych stanowiskach pracy. Uczestniczą też w zajęciach prowadzonych przez doświadczonychpracowników Spółki.

Wymierna pomoc, to przyznawana co roku darowizna, w tym roku w wysokości 18 000 zł. Darowaną kwotę wykorzystano na doposażenie pracowni gazowniczych w CKZiU w materiały wykorzystywane w trakcie ćwiczeń zawodowych oraz na zrealizowanie dla dorosłych uczniów kursu spawania metodą TIG, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych pracodawców reprezentujących branżę.

Z kwoty darowizny sfinansowano również jednorazowe stypendia za wyniki w nauce dla trzech najlepszych uczniów w zawodzie:   Dawida Kuropatwy z klasy IV, Radosława Makowicza z klasy III oraz KewinaCapika z klasy II. Dziewięciu uczniów zostało również obdarowanych nagrodami rzeczowymi, ufundowanymi przez Spółkę. Miejmy nadzieję, że współpraca pomiędzy GAZ-SYSTEM a jarosławskimi placówkami oświatowymi będzie rozwijała się w kolejnych latach, ku satysfakcji wszystkich zainteresowanych nią stron.

red.