Do miasta trafiły cenne pamiątki

W ubiegłym tygodniu miasto wzbogaciło się o dorobek artystyczny prof. Jerzego Gaczka. Dokumenty i kompozycje przekazała rodzina urodzonego w Przeworsku pianisty i kompozytora.

 

W środę 22 listopada burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel wraz z zastępcą Wojciechem Supersonem i sekretarz Agnieszką Zakrzewską gościli w ratuszu rodzinę artysty – jego syna Aleksandra Gaczka, córkę Urszulę Gaczek, synową Annę Gaczek oraz prawnuka Nikodema Gaczka, który podąża drogą pradziadka jako uczeń kl. I Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach. Goście podarowali Miastu Przeworsk kompozycje i dokumenty ilustrujące artystyczny dorobek prof. Jerzego Gaczka. Dzięki nim możliwe będzie w przyszłości zaprezentowanie przeworszczanom jednej z operetek skomponowanych przez pianistę.

 

Jerzy Gaczek urodził się w Przeworsku w 1910 roku. Był znakomitym pianistą, akompaniatorem, korepetytorem największych polskich śpiewaków, bardzo przez nich cenionym. Kształcił się w Krakowie, gdzie ukończył Instytut Muzyczny. We Lwowie zdał egzamin pedagogiczny uzyskując uprawnienia do nauczania śpiewu i muzyki (1933). W latach 1934-1939 prowadził klasę fortepianu w macierzystym Instytucie, a jednocześnie był pianistą w Teatrze im. Słowackiego i współpracował z Operą Krakowską. Okupację niemiecką przeżył w Krakowie dając lekcje muzyki i występując na koncertach dla Polaków, m.in. w tzw. Błękitnej Sali Filharmonii (często na cele charytatywne) i w kawiarni Domu Plastyków przy ul. Łobzowskiej; przeważnie towarzyszył śpiewakom w recitalach, lecz także grał solo. Po wojnie w latach 1945-1948 był akompaniatorem w krakowskiej rozgłośni Polskiego Radia, posiadał własny zespół Kwartet PR występujący na antenie. Następnie (1948-1951) pracował jako korepetytor wokalny w Operze Śląskiej, i taką samą funkcję pełnił w Operze Warszawskiej (do 1954). Wraz z utworzeniem Operetki Warszawskiej (1954) objął tam, na dziesięć lat, kierownictwo muzyczne teatru i został dyrygentem. 1 września 1964 roku przyjął stanowisko korepetytora solistów w Teatrze Wielkim i pozostał na nim do 31 sierpnia 1980 roku – w okresie 1969-1973 był kierownikiem ekipy korepetytorów. W czasie wieloletniej pracy artystycznej współpracował m. in. z takimi artystami jak Ada Sari, Ewa Bandrowska-Turska, Andrzej Hiolski, Bernard Ładysz czy Wiesław Ochman. Jerzy Gaczek zmarł w 2013 r. i spoczął na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

DP/UM Przeworsk