Dach na początek

Zakończył się pierwszy etap prac przy zabytkowym budynku przy ul. Tarnowskiego w Jarosławiu, gdzie niegdyś mieściło się Powiatowe Ognisko Baletowe. Najbardziej widocznym elementem remontu, którego inwestorem w całości był samorząd powiatowy, jest całkowicie nowy dach, orynnowanie oraz poddasze, już przystosowane do użytkowania. Koszt wyniósł 885 tys. złotych.

 

– Głównym celem pierwszego etapu prac było zabezpieczenie budynku przed jego degradacją. Stąd zabezpieczenie przeciekającego dachu i rynien, renowacja zniszczonych kominów oraz poddasza – wyjaśnia starosta jarosławski Stanisław Kłopot. Zamontowano także nowoczesne okna dachowe oraz wyburzono dobudówkę, która była przed jednym z wejść do budynku. – Złożyliśmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o sfinansowanie kolejnego etapu prac o wartości ponad 5 milionów złotych. Przeszedł już pozytywnie ocenę formalną, teraz przed nami ocena merytoryczna. Pieniądze pochodziłyby z Funduszy Norweskich – dodaje starosta przewidując, że jeśli projekt zostanie oceniony pozytywnie, całość prac wg planów zakończyłaby się w 2022 r. Jeśli wniosek nie przejdzie, starostwo będzie szukać innych źródeł dofinansowania remontu. Do pożydowskiego budynku powróci po modernizacji Powiatowe Ognisko Baletowe.

opr.erka