Cisi bohaterowie wyróżnieni

7 grudnia w Sali Lustrzanej jarosławskiego Centrum Kultury i Promocji odbył się jubileusz 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa, połączony z dniami Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Krwiodawcy i osoby wspierające działalność Oddziału Rejonowego PCK Jarosław otrzymały odznaczenia i wyróżnienia.

 

Jubileusz 65-lecia był doskonałą okazją do przyznania odznaczeń i wyróżnień krwiodawcom oraz osobom wspierającym Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu. Podczas uroczystości popłynęły wyrazy wdzięczności za bezinteresowne zaangażowanie w ratowanie życia i zdrowia innych osób. Wszystkim odznaczonym pogratulował Jan Potoniec, prezes zarządu jarosławskiego PCK

„Cisi bohaterowie” jak zwykło się określać krwiodawców dają drugiemu człowiekowi to, co najcenniejsze, dzielą się cząstką swojego życia. Dzięki tak szlachetnej idei, jak honorowe krwiodawstwo, które z zaszczytem pielęgnują, wiele osób zawdzięcza im zdrowie, a nawet życie.

Opr. EK, fot. CKiP