Przewodnicząca Rady Agnieszka Bukowa-Jedynak poinfomormowała, że na sali jest obecnych za mało radnych,by podejmować jakiekolwiek uchwały.

Byskawiczna sesja

Na piątek, 16 września, zwołana została kolejna sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Przeworskiego. Trwała jednak zaledwie dwie minuty.

 

Jak poinformowała przewodnicząca Rady Powiatu, Agnieszka Bukowa-Jedynak, na sali obecnych było tylko 9 radnych, nie było więc kworum do podejmowania uchwał. Nie tylko wśród radnych panowała niska frekwencja.

Nie ma starosty ani wicestarosty, skarbnika ani zastępcy skarbnika, sekretarza, a więc dzisiejsza sesja nie może się odbyć. Nie pozostaje mi nic innego, jak zamknąć obrady XL sesji Rady Powiatu Przeworskiego – powiedziała po dwóch minutach A. Bukowa-Jedynak.

Tego dnia radni mieli się zająć m.in. uchwałą w sprawie sporządzenia i wniesienia Skargi od uchwały z dnia 17 sierpnia 2022 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

DP