Być jak Rockefeller

„Być jak Rockefeller” to tytuł projektu, który rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu i będzie realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Jakości Życia z siedzibą w Widaczowie. To kolejna inicjatywa, którą podjęło Stowarzyszenie, tym razem kierując ją do uczniów klasy 2a ze Szkoły Podstawowej w Kańczudze.

 

Mali „Rockefellerzy” poznają tajniki ekonomii społecznej w przystępnej dla nich formie oraz bezpiecznej ze względu na stale utrzymujące się zagrożenie pandemiczne. W ramach projektu każde dziecko otrzyma na własność zakupiony dla niego tablet, a z jego wykorzystaniem będzie brało udział w spotkaniach warsztatowych on-line. Warsztaty są odpowiedzią na potrzebę uwrażliwiania społecznego najmłodszego pokolenia na problemy i potrzeby społeczne oraz wdrażania ich do świadomej partycypacji w życiu społecznym. Spotkania z przedstawicielami różnych organizacji społecznych, będą prezentacją możliwości zaangażowania się w szeroko rozumianą działalność z obszaru ekonomii społecznej, pozwolą na poszukiwanie aktywności najbardziej zbieżnej z zainteresowaniami dzieci.

Inicjatywa została wybrana do realizacji w ramach projektu „Nawigator II – Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora Ekonomii społecznej w regionie, realizowanego przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyny Podraza.

TP