By budżet się równoważył

Radni jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu uchwały budżetowej dla miasta Przeworska na 2024 rok. Jak zaznaczył Burmistrz, uchwała ta stanowi kompromis pomiędzy zamierzeniami inwestycyjnymi a niezbędnymi wydatkami, jakie musi ponosić miasto.

 

Sesja, podczas której radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową Gminy Miejskiej Przeworsk na 2024 rok, odbyła się 27 grudnia. Dochody określone zostały w kwocie 87 mln 400 tys. zł, z tego dochody bieżące w kwocie 82 mln 640 tys. zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4 mln 760 tys. zł. Wydatki budżetu gminy określono w kwocie 88 mln 950 tys. zł z tego: wydatki bieżące w kwocie ponad 81 mln 338 tys. zł oraz wydatki majątkowe w kwocie blisko 7 mln 612 tys. zł. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 mln 550 tys. zł, pokryty ma zostać z długoterminowych kredytów i pożyczek.

Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel podkreślił, że uchwała budżetowa jest najważniejszą uchwałą z uwagi na to, że reguluje kwestie dochodów i wydatków każdej gminy.

Problemy w przygotowywaniu tej uchwały rodzą się wówczas, gdy nie można do końca zrównoważyć dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi. Przez ostatnie 5 lat różne działania rządowe spowodowały, że nasza gmina, podobnie jak inne w całej Polsce, szczególnie miasta, utraciła swoje dochody w związku z wprowadzonymi ulgami bądź obniżeniami podatkowymi. Spowodowało to, że według wyliczeń Związku Miast Polskich Miastu Przeworsk w ciągu tych 5 lat zmniejszyły się dochody podatkowe o ponad 17 mln zł, bez rekompensat które miały zapewnić zrównoważenie braku tych dochodów. Każdego roku coraz większy problem stanowi więc domknięcie budżetu, jeśli chodzi o dochody bieżące i wydatki, nie mówiąc o inwestycjach, bo to odrębna kwestia. Od jakiegoś czasu musimy więc nieco hamować nasze zamierzenia inwestycyjne patrząc bezpośrednio na równoważenie budżetu, ponieważ naszą rolą jest przygotować budżet, tak by był zrównoważony – wyjaśnił L. Kisiel i dodał, że obecny budżet jest jeszcze bardziej napięty ze względu na decyzję rządu o wzroście od 1 stycznia wysokości pensji minimalnych. Burmistrz przyznał, że liczy, podobnie jak inni włodarze, na zapowiadane zmiany w finansowaniu samorządów. Jako kolejny problem wymienił też tzw. finansową lukę edukacyjną.

W przyszłym roku na oświatę wydamy ponad 38 mln zł, a otrzymujemy od państwa 19 mln 500 tys. zł. Z własnych dochodów ponad 13 mln zł dokładamy do oświaty. To jest problem, zwłaszcza dla miast – przyznał burmistrz.

 

Kluczowe inwestycje

Włodarz miasta wymienił też niektóre inwestycje, jakie będą realizowane w tym roku. Pierwszą z nich będzie rozpoczynająca się wkrótce przebudowa drogi Gorliczyna-Przeworsk na odcinku 824 metrów (od budynku KRUS do Intermarche). Jest to wprawdzie stosunkowo niewielki odcinek, ale ze względu na ogrom i skomplikowanie prac (mają tam powstać m.in. powstać dwa ronda), dość kosztowny. Wartość całego projektu to ponad 17 mln 850 tys. zł. Na szczęście z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych udało się pozyskać dotację w wysokości 80%, pozostałą kwotę dołoży Miasto wspólnie z Powiatem Przeworskim (udział Miasta to kwota 1 mln 874 tys. zł rozbita na dwa lata).

Ta inwestycja jest konieczna, bo sami Państwo widzicie, co dzieje się na tej ulicy. Chcemy poprawić bezpieczeństwo, a trzeba pamiętać że powstają duże sklepy na ul. Synowskiej, co sprawi że mocno wzrośnie ruch w tym miejscu. Zdaję sobie sprawę, że mieszkańcy będą narzekali na niedogodności związane z inwestycją, ale jest ona potrzebna – wyjaśnił L. Kisiel informując że prace mają potrwać ok. 2-2,5 roku.

Kolejną inwestycją będzie przebudowa stadionu miejskiego. O otrzymanej dotacji w wysokości blisko 8 mln zł (stanowiącej prawie 90% wartości inwestycji) informowaliśmy w październiku ub. roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, remont zakończy się w 2025 roku, w sam raz na jubileusz 80-lecia klubu MKS Orzeł Przeworsk.

Ważną inwestycją jest też przebudowa ponad 100-letniego muru przy Starym Cmentarzu, która będzie kosztować ok. 0,5 mln zł. Prace już rozpoczęły się demontażem poszczególnych elementów i budową podmurówki, a nad wszystkim czuwa konserwator zabytków. Będzie to budowla ceglana z przęsłami, wzmacniana dodatkowo murem oporowym. Remont powinien zakończyć się w pierwszym kwartale roku.

 

DP