Bezpieczniej na przejściach

Idąc przez przejście dla pieszych nie można korzystać z telefonów i innych urządzeń elektronicznych, które ograniczają możliwość obserwacji sytuacji na jezdni. W Jarosławiu przypominają o tym namalowane przed przejściami piktogramy przekreślonych telefonów komórkowych.

 

Piktogramy przekreślonych telefonów pojawiły się już wszędzie tam, gdzie występuje wzmożony ruch pieszych. Oznaczeń takich ma się pojawić w Jarosławiu znacznie więcej. Zadbają o to służby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Akcję zapoczątkowali radni z klubu Wspólnie Zmieniajmy Jarosław, którzy chcieli w ten sposób przypomnieć pieszym o nowych przepisach. Pamiętajmy, że od czerwca 2021 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ruchu drogowego. Najważniejszą zmianą jest to, że piesi wchodzący na przejście mają pierwszeństwo przed pojazdami. Oczywiście nie zwalnia to ich z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności. Nie mogą też wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd. Przechodząc przez jezdnię piesi nie mogą korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego w sposób, który powoduje ograniczenie możliwości obserwacji sytuacji na jezdni.

Opr. EK, fot. UM