Będzie służyć mieszkańcom

W poniedziałek 3 lipca odbyło się uroczyste otwarcie strefy rekreacyjnej z elementami małej infrastruktury sportowej w trynieckim parku.

 

W ramach inwestycji powstały dwie altany rekreacyjne oraz elementy placu zabaw tj. linowce, sprężynowiec, zestaw sprawnościowy ze ścianką wspinaczkową huśtawka, a także ławki.

W symbolicznym przecięciu wstęgi udział wzięli: wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Anna Schmidt, wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch, prezes LGD Kraina Sanu Stanisław Wielgos, wiceprzewodniczący Rady Gminy Tryńcza Stanisław Kogut, sołtys wsi Tryńcza Stanisław Gliniak, a także właściciel firmy Chromostal – Daniel Czupik, która wykonywała inwestycję.

Podczas wydarzenia obecni byli także: wiceprzewodniczący Rady Gminy Tryńcza Janusz Niżnik oraz radni: Aleksander Grabowiec i Wojciech Kuca, dyrektor Szkoły Podstawowej w Tryńczy Elżbieta Kubrak, wicedyrektor Lucyna Myłek oraz grono pedagogiczne wraz z dziećmi. Na wydarzenie przybyli także uczestnicy dziennych domów seniora i klubu seniora z terenu gminy, a także dyrektorzy i kierownicy referatów z Urzędu Gminy na czele z sekretarz gminy Magdaleną Rachfał.

Gmina Tryńcza na ten cel pozyskała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach naboru prowadzącego przez LGD Kraina Sanu w Tryńczy. Łączna wartość inwestycji to 148 tys. zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 63 tys. zł.

DP/UG Tryńcza