Atrakcje turystyczno – przyrodnicze w powiecie jarosławskim – część 19. Śladami hr. Siemieńskiego

Trasę warto rozpocząć przy kaplicy zjawienia (studzienki) przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej oo. Dominikanów. Znajdujący się w kaplicy ołtarz z kopią figury Matki Bolesnej ufundował hr. Wilhelm Siemieński z Pawłosiowa. Ołtarz w 1895 roku wykonał znany rzeźbiarz Józef Kulesza z Krakowa. Był również autorem dwóch figur na bramie do sanktuarium. Od studzienki przemieszczamy się w kierunku nasypu kolejowego, przechodząc tunelem na drugą stronę. Następnie mijamy rzeczkę Miłkę i ulicą Zbyszka Kopcia w prawo idziemy drogą wzdłuż nasypu. Po przejściu około 200 m skręcamy w lewo w kierunku budynków. Dalej podążamy wzdłuż ogrodzenia parku do ulicy Strzeleckiej, stanowiącej tzw. małą obwodnicę. Po lewej stronie są widoczne zabudowania z wejściem na teren dawnego pałacu hr. Siemieńskiego                   w Pawłosiowie. Wcześniej był to majątek Jezuitów. Po kasacie ich zakonu w 1773 roku majątek przejął rząd austriacki, wystawiając go na licytację. W 1777 roku posiadłość kupił Wilhelm Siemieński, herbu Dąbrowa. Po Wilhelmie majątek odziedziczył jego syn Konstanty, a po nim jego wnuk Wilhelm, który w 1872 roku został dożywotnim członkiem Izby Panów w Radzie Państwa. Był mecenasem kultury, zgromadził cenną kolekcję dzieł sztuki i bogaty księgozbiór. Jego następcą i ostatnim dziedzicem był syn Stanisław Siemieński- Lewicki, który zmarł                       w 1971 roku. Z powodu zniszczenia pałacu mieszkał on w dawnej oficynie, zachowanej do czasów dzisiejszych. W 1944 roku majątek objęto reformą rolną, a zabudowania wraz                                  z parkiem przekazano szkole. Po 1773 roku na zrębach pierwotnego dworu wybudowano większy i z tego okresu pochodzi stojąca w parku późnobarokowa kapliczka św. Antoniego, jedyny relikt jezuickiego pierwotnego założenia dworskiego. Dominującym akcentem układu przestrzennego są pozostałości dąbrowy i dziedziniec, zamknięty bryłą starego i nowego dworu oraz oficyna. Park krajobrazowy na zboczu skarpy zachował walory założenia z końca XVIII wieku. Czytelny jest dawny układ alejek spacerowych. Na obrzeżu stoku znajduje się wiele rzadkich, egzotycznych drzew oraz krzewów. Pięknie urządzona willa w Pawłosiowie była doskonałym miejscem na spotkania towarzyskie. Tutaj w dawnym jezuickim folwarku Piotr Skarga przygotowywał do druku pierwsze wydanie swoich kazań. Następnie przechodzimy na drugą stronę ulicy Strzeleckiej i polną drogą zmierzamy prosto ku widocznym z dala kilku domom. Po ich minięciu skręcamy w lewo i wkraczamy na teren zwany Pawłosiów- ścieżki. Było to miejsce manewrów wojsk c.k, które między innymi w 1888 roku oglądał następca tronu arcyksiążę Rudolf, goszczony przez hr. Wilhelma Siemieńskiego w tutejszym pałacu. Po odpoczynku wracamy do Jarosławia.

cdn.

Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”